Intuitivní masáž

 

intuitivnimasazKaždý z nás má schopnost , rozhodnout se jakým způsobem bude přistupovat ke svému tělu. Naše tělo  je pro nás velkým přínosem pro řešení našich potíží, problémů a také všeho co souvisí s naší psychikou. Dnes je již všeobecně známo, že prakticky všechny zdravotní problémy souvisí s naší psychikou. Je mnoho metod jak uvolnit psychosomatické bloky, a tím vlastně rozpustit příčinu různých potíží.

 

Jedním z velmi přínosných, účinných a především příjemných způsobů je dotek. Při dotecích dochází k vlnění, to nám způsobuje pocity  – vibrace a ty mají určitou frekvenci .

Na základě tohoto dochází v tělesné tkáni ke změnám.  Všechno co je živé  komunikuje na určité své frekvenci .

Tato frekvence je druh komunikace. Jedná se o propojení všech smyslů , (čich, sluch, hmat, chuť, zrak a takzvaný šestý smysl). Citlivost našeho vnímání je založena na vibracích. Každý ze smyslů má určitou frekvenci.

Díky doteku může dojít  k vyplavení emocí (například vztek, strach, nepřejícnost, zlomyslnost, křivdu, vinu, smutek, stesk), které nás často zatěžují, aniž bychom o tom věděli.

Při intuitivní masáži dochází k zajímavému procesu.

Energetický systém zkušeného maséra se jemně vyladí na  energetický systém klienta a reaguje tak  na konkrétní problém, který je v daný okamžik  k řešení. Díky tomuto individuálnímu přístupu dochází  k mnohem efektivnějšímu uzdravovacímu procesu, protože se automaticky spouští systém léčení a následně sebeléčení, kdy se uleví nejen tělu, ale také duši. Vše co zadržíme, vytěsníme. To se následně, více či méně, odrazí na našem zdravotním stavu. Většinou až v tomto okamžiku začínáme hledat příčinu našich potíží a pomoc.

Citlivé  naladění  maséra způsobuje vzájemné prolnutí a tím se  zesílí, proudí skrze dlaně harmonizující energie, která je pociťována klientem různě. Klient může pociťovat projevy energie  v průběhu masáže nejčastěji v podobě tepla, brnění, chladu. Mohou se dostavit  pocity jako např. píchání, mravenčení, mrazení, cukání ve svalech.

Intuitivní masáž je pokaždé jiná. Důležité je vytvoření vzájemné důvěry mezi masérem a klientem. Průvodním jevem mohou být i uvolněné emoce – smích, pláč, všechny projevy jsou vítané, dochází tím k uvolnění energie skrze tělo.