Bioimpedanční metoda měření složení těla (BIA) na přístroji TANITA

DŮLEŽITÉ INFORMACE O MĚŘENÍ!

TANITA je přístroj, kterým se zjišťuje složení těla na základě tzv. bioimpedanční  metody. Při této metodě prochází tělem slabé a nepostřehnutelné elektrické proudění. Využívá se toho, že elektrický proud prochází snadněji tekutinou obsaženou ve svalech než tukem, který tekutinu neobsahuje.

Přístroj disponuje 8 elektrodami( 4 pro nohy a 4 pro ruce)  à Množství elektrod zaručuje přesnost měření !

Na základě odporu vodivosti nepatného elektrického proudu (BIA) změří přístroj skutečné :

 • Procento tělesného tuku
 • Procento vody v těle
 • Svalovou hmotu
 • BMI – Body mass index
 • DCI (denní příjem kalorií) – Součet minimální energie, kterou Vaše tělo potřebuje v klidném stavu, aby mohlo normálně fungovat (dýchání, oběh krve, nervový systém…) a energie, kterou tělo potřebuje na vykonání Vašich běžných aktivit.
 • Metabolický věk – Průměrný věk, kterému náleží Váš metabolismus.
 • Viscerální (břišní) tuk – Vnitřní tuk Vaše obklopující orgány. Zvýšené množství VT zvyšuje riziko především srdečně cévních onemocnění.
 • Hmotnost kostí

Výsledek analýzy nám umožňuje : 

 • Stanovit vhodné změny jídelníčku,pohybové aktivity a životosprávy přímo na míru každého klienta.
 • Sledovat účinnost zavedených výživových a pohybových intervencí – sledování vývoje složení těla
 • Poskytuje zpětnou vazbu – sledování trendu změn.
 • Stanovení stupně rizika civilizačních onemocnění – hlavně KVS chorob, obezity, osteoporózy apod.
 • Zavedení vhodných opatření pro podporu zdraví, zlepšení stavu či prevenci onemocnění.

Důležité informace !!! 

 • Měření se nesmí provádět u osob s kardiostimulátorem.
 • Měření se nedoporučuje provádět u žen v raném stádiu těhotenství.
 • Vyšetření se nedoporučuje provádět v čase těsně před, v průběhu a těsně po menstruaci.

Pro nejvyšší přesnost výsledků měření je důležité před vyšetřením: 

 •  24 hodin před měřením nekonzumovat nápoje s obsahem alkoholu a kofeinu.
 • 24 hodin před měřením nevynakládat výraznou fyzickou námahu.
 • 2-3 hodiny před vyšetřením již nejíst a nepít.

Délka : Vyšetření trvá obvykle  2-5 minut.